قصد ایجاد وب سایت جدید را دارید؟

در سه مرحله به آسانی وب سایت خود را بسازید:

  • از کنترل پنل میزبانی خود وارد سایت ساز شوید ( نمونه نمایشی )
  • قالب وب سایت را انتخاب نموده و متون خود را اضافه نمایید
  • وب سایت را برروی فضای میزبانی خود قرار دهید

آیا قصد انتقال به میزبان را دارید؟

  • انتقال دامنه و تمدید آن به رایگان!
  • انتقال فایل ها و اسکریپت های شما به رایگان!
  • انتقال بانک اطلاعاتی و داده ها به رایگان!